ELS QUATRE GRUPS

Aquí estam els quatre grups encadenadors de contes...
El
desencadenador que ens desencadeni,
bon desencadenador serà ( o potser no?)